GUIA DE LA COMUNICACIÓ del BISBAT DE MALLORCA

SECRETARIA DE COMUNICACIÓ (Bisbat de Mallorca)

Carrer Seminari, 4
07001 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 214 601 - 610 18 06 44
mcs@bisbatdemallorca.com

Secretari de Comunicació: Cristina Sànchez Bernardo
Producció: Ignasi Colom Pons
Edició: Francisco J. Julià Terreros

PALAU EPISCOPAL

Mirador, 5 (Palau Episcopal)
07001 – Palma (Mallorca)

Secretaria del Bisbe:
Tel. 971 714 601
secretariadelbisbe@bisbatdemallorca.com

Arxiu Diocesà:
Tel. 971 714 063
arxiudiocesa@bisbatdemallorca.com
Horari: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30

CÚRIA DIOCESANA

Carrer Seminari, 4
07001 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 213 100
Obert: de dilluns a divendres, de 8:00 a 21.00

Mn. ANTONI VERA DÍAZ
Vicari General

Mn. NADAL BERNAT SALAS
Vicari Episcopal per a les relacions institucionals i patrimoni històric i cultural

Mn. MIQUEL GUAL TORTELLA
Vicari Episcopal per a l'educació i la formació

Mn. MARIÀ GASTALVER MARTÍN
Vicari Episcopal per al territori de Palma, arxiprestat de Ponent i arxiprestat de Miramar - Vall de Sóller

P. ANTONI CAÑELLAS BORRÀS, CO
Vicari Episcopal per a la Vida Consagrada i la Pietat Popular

Mn. EUGENI RODRÍGUEZ ADROVER
Vicari Episcopal per a l'atenció a les delegacions i als moviments

Mn. FRANCESC VICENS GOMILA
Vicari Episcopal per al territori de l'arxiprestat de Lluc-Raiguer, Nord, Llevant, Migjorn i es Pla

Mn. JAUME A. ESTELA CORTÉS
Canceller – Secretari General i Secretari del Consell Episcopal i moderador de Cúria

CASA DE L'ESGLÉSIA

Carrer Seminari, 4
07001 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 213 100
Fax 971 725 847
casaesglesia@bisbatdemallorca.com

Caixa Diocesana
Tel. 971 214 371

CAPÍTOL DE LA CATEDRAL

Capiscolat, 2, 1r
07001 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 713 133 – 971 723 130
info@catedraldemallorca.org