ENVIAR NOTÍCIA PER MAIL

FORMULARI
 
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsables
BISBAT DE MALLORCA, proveït de Codi d’Identificació Fiscal R-0700002I (en endavant el BISBAT), amb domicili social al carrer del Seminari, 4. 07001- Palma (Illes Balears).
Telèfon: 971 213 100
Contacte: secretariageneral@bisbatdemallorca.com
Delegat de Protecció de Dades
dpd@bisbatdemallorca.com
Finalitat
Execució d’un contracte o relació jurídica establerts amb nosaltres. Gestionar els serveis sol·licitats per vostè.
Enviament d’informació relativa a la comunitat catòlica i als serveis que presta la nostra entitat.
Gestió d’imatges de videovigilància per a la seguretat.
Les dades únicament seran utilitzades per a la finalitat informada i/o sol·licitada en la recollida de dades.
Legitimació
Execució d’un contracte. Interès legítim del Responsable. Consentiment de l’Interessat.
Destinatari
No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.
Transferències Internacionals
No es realitzen transferències internacionals.
Drets
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i de no ser objecte de decisions individualitzades, així com de retirar el consentiment prestat, mitjançant les adreces, postal i electrònica, indicades a l’apartat Responsable o davant el nostre Delegat de Protecció de Dades.
En l’exercici dels seus drets ha d’identificar-se, incorporant-hi còpia del DNI o d’un document oficial vàlid que l’identifiqui, i especificar clarament el dret que exerceix.
Pot reclamar davant l’Autoritat de Control, per a més detall consulti la web www.agpd.es.
Informació addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a l’adreça dpd@bisbatademallorca.com o a la nostra pàgina web

  • Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a l’adreça dpd@bisbatademallorca.com o a la nostra pàgina web        Avís legal