Noves mesures per a corals i bandes de música per evitar contagis de coronavirus


09 de setembre de 2020. 14:00h.

El Govern Balear ha publicat noves normes al BOIB que afecten als assajos i concerts de les agrupacions de cant i músicaEl Govern Balear ha publicat noves restriccions al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), de les quals algunes són mesures específiques que afecten els assajos i els concerts de les corals i les bandes de música. Unes noves normes que afecten directament, per tant, a les corals que solen participar en les celebracions de l'Eucaristia i que hi sostenen el cant i la part musical. Segons estableix la Resolució del 13 de juliol (BOIB 123, Sec. III, pàg. 23337), a l'apartat 9 i sota l'epígraf Mesures específiques en agrupacions corals i bandes de música, s'han de tenir en compte les següents normes:

• Com a màxim poden ser grups de trenta persones en els assajos i concerts de corals i bandes de música. Aquests grups han de ser estables i plenament identificables.

• Els cantaires i els músics han de portar la mascareta, excepte els músics que toquin un instrument de vent.

• Les actuacions i els assajos s'han de fer si és possible a l'aire lliure i s'ha de respectar en tot moment la distància mínima interpersonal entre els integrants del cor o banda de música i també amb el públic.

• En espais tancats, la distància mínima interpersonal entre cantaires o instrumentistes de vent i entre aquests i el públic ha de ser, obligatòriament, de tres metres. També s'ha de mantenir la distància mínima d'un metre i mig entre els membres del públic i la resta de components de la banda o la coral.

• Els espais utilitzats s'han de ventilar de manera freqüent. Com a mínim, els grups s'han d'aturar cada trenta minuts per ventilar l'espai, llevat dels casos en què es compti amb un sistema automàtic de renovació d'aire.

• Totes aquestes condicions s'han de respectar durant les activitats d'assaig i de les actuacions dels cors i les bandes de música.


0 COMENTARIS