El Dr. Ricardo Mejía, ponent al VIII Congrés Internacional de Ciències Socials «Migració: tema d'avui i de sempre»


26 de octubre de 2020. 10:00h.

Exposà la conferència titulada «L'ecologia de la migració en la Laudato si i el pensament social cristià».El 25 d'octubre el professor de la Universitat Ramon Lllull Dr. Ricardo Mejía Fernández participà en el VIII Congrés Internacional de Ciències Socials «Migració: tema d'avui i de sempre», organitzat amb la Universitat de Viena, Àustria, com a ponent destacat amb la conferència titulada «L'ecologia de la migració en la Laudato si i el pensament social cristià».

En la seva exposició sobre l'encíclica del papa Francesc, i des de la filosofia social de la ciència que qüestiona el biocentrisme i l'antropocentrisme en la intersecció de la socialització i la personalització, el Dr. Mejía va identificar, abordant la noció d'ecologia integral, els orígens històrics protomoderns del dret de migració. Precisament sobre aquest punt es va referir al seu webinar a la defensa feta pel dominic Francisco de Vitoria, figura clau de l'Escola Salmantina del segle XVI, de dos drets naturals inalienables; edificats sobre el dret de gents internacional en el si de la cura de la mateixa "casa comuna": el ius peregrinandi et illic degendi (sobre la llibertat de moviment i residència entre països) i el ius migrandi et accipiendi domicilium (sobre el dret tant d'emigar com d'immigrar, àdhuc de forma intercontinental arran del descobriment d'Amèrica).

Mejía va subratllar que una ecologia de la migració en la línea papal, com a interconnectada en els canvis dels medis ambiental, social i legislatiu, naixerà del Vaticà II precisament en què, tot recordant la Constitució Pastoral Gaudium et Spes, "les institucions internacionals, mundials o regionals ja existents són benemèrites del génere humà". Així doncs, la cura dels ecosistemes no es pot deslligar de la cura de les persones, migrants o no, en la seva més excelsa dignitat; la qual estarà motiva pels principis del bé comú, el destí universal dels béns creats, la subsidiarietat, la participació, la justícia, la solidaritat i la caritat.


0 COMENTARIS