Noves Maries dels Sagraris a Santa Maria


17 de març de 2021. 14:00h.

El grup de sis dones s'encarregarà de l'Hora Eucarística del dijous.Un grup de Maries dels Sagraris es va constituir a Santa Maria del Camí el proppassat dijous 4 de març, coincidint amb l'aniversari de l'erecció de l'associació eucarística UNER per obra de sant Manuel González (1910). Arribà a Mallorca l'any 1913.

En el marc de la celebració vespertina, la presidenta diocesana, Maria Magdalena Saurina Martorell, les acollí amb tot afecte després de la imposició de la medalla. Actualment a la nostra Diòcesi es compta una seixantena de membres de la Unió Eucarística Reparadora, bàsicament a la part forana, amb ganes de créixer.

Cal dir que temps enrere, el 1968, ja s'havia creat en aquesta vila l'esmentada associació, de la qual fou secretària Antònia Llinàs, però cap als anys 80 del segle passat gairebé la seva activitat desaparegué. Ara amb sis associades noves es pretén donar-li impuls, ja que s'encarregaran de l'Hora Eucarística del dijous.


0 COMENTARIS