Carta del Bisbe per als germans i germanes de les Confraries i Germandats de Mallorca


15 de març de 2021. 12:00h.

Podeu llegir-la aquí.És un goig poder dirigir-me a vosaltres d'aquesta manera tan directa, estimats germans i germanes de les Confraries i Germandats de Mallorca, en un moment difícil que tots coneixem bé per la pandèmia que vivim ja des de fa un any. Ens ha afectat i ens està encara afectant a tots els àmbits de la vida, tant familiar com social i religiosa, pel fet que no podem reunir-nos ni organitzar aquells actes als que estàvem acostumats. Encara ara ens està afectant des de l'any passat en tot allò que fa referència a la vida de les Confraries i Germandats i, especialment a nosaltres, a la vivència de la Setmana Santa i Pasqua, moment en el qual sortíem en processó pels carrers de la nostra ciutat de Palma i de les poblacions de la Part Forana, com a expressió de fe i testimoni cristià. Ho fèiem dins el marc de les celebracions litúrgiques, d'on pren força i sentit sortir al carrer en processó.

Vista la situació que ens toca viure enguany una altra vegada, em dirigesc a vosaltres i de forma ben particular a cada germana i germà confrare, per animar-vos a viure aquest temps especial entorn de la Setmana Santa i Pasqua, encara que sigui amb una participació diferent, la que ens és obligada per les restriccions i mesures cautelars d'aquest temps en què encara els contagis de la pandèmia poden posar en perill la nostra salut personal i col·lectiva. Per això faig una crida a la participació responsable en aquells actes que, via presencial o telemàtica, l'Església us ofereix a vosaltres -com a tot el poble- per a viure el vertader sentit de Setmana Santa i Pasqua, la setmana més important de l'any per als cristians.

Tal vegada, aquesta situació extraordinària que vivim ens pot ajudar a viure allò que és essencial de la Setmana Santa, la participació en la litúrgia d'aquests dies sants. És un gest de conversió al qual Déu ens crida i l'Església ens hi convida. Formar part d'una Confraria o d'una Germandat és sentir-se orgullós de formar part de l'Església, sobretot perquè ser confrare és estar decidit a viure la fraternitat no sols entre els membres d'una Confraria, sinó amb tota l'Església, sentint-nos molt germans els uns dels altres i fent realitat allò que els no creients deien dels primers cristians: "mirau com s'estimen". Que bé si ho poden dir de nosaltres, quasi 10.000 inscrits a les més de 100 confraries que hi ha a Mallorca, entre Palma i la Part Forana! Facem lo possible per no perdre la nostra identitat cristiana, de seguidors de Jesús i membres vius i actius de l'Església a través del nostre compromís confrare.

Només us vull recordar què significa aquest compromís de sempre, però que en aquest moment podem activar d'una manera actual perquè sigui una resposta a la situació de crisi pandèmica que vivim des de la vesant sanitària, econòmica i social. Amb paraules del papa Benet XVI dirigides a una trobada mundial de Confraries i Germandats- una confraria és «un conjunt de germans que, volent viure l'Evangeli amb la certesa de ser part viva de l'Església, es proposen posar en pràctica el manament de l'amor, que impulsa a obrir el cor als altres, de manera especial als qui es troben amb més dificultat» (10-XI-2011).

L'objectiu, per tant, és viure l'Evangeli i posar en pràctica el manament de l'amor. Això demana l'exercici de la caritat de forma concreta respecte a les persones que passen més necessitat, dins les confraries i defora, persones malaltes i sense feina, soles i deprimides, angoixades o que pateixen ansietat... I perquè això sigui possible, els cristians tenim necessitat de formació i d'aquella espiritualitat que ens ajudin a dur-ho a terme amb normalitat, participant en les nostres parròquies en tot allò que s'hi organitzi i, si fa falta, presentar-nos-hi per accions de voluntariat.

A partir del lema "allarga la teva mà al pobre", i davant la urgència d'ajuda social que en aquest moment fa més falta, d'un grup nombrós de confraries ha sorgit la idea de crear una acció anomenada "Confrares solidaris". Una magnífica idea que toca d'arrel la identitat confrare i que pot donar un sentit de molta autenticitat a la nostra missió com a confrares dins l'espai geogràfic de Mallorca. Això dona feina per tot l'any i de forma perenne. En aquests moments són ja quasi quinze confraries les que s'hi han adherit. Esperam que arribem a ser-hi totes i llavors ens organitzem. És aquest un bon gest de conversió per aquesta Quaresma i que obre un nou sentit per a viure la Setmana Santa, Pasqua i la resta de tot l'any, no serà la d'unes processons a les quals estàvem acostumats, sinó la d'un pelegrinatge pels nostres carrers i cases per a detectar on hi ha algú a qui socórrer i ajudar. Us deman que cada Confraria i Germandat estudiï la seva participació i anem traçant camins d'ajuda i voluntariat per als diversos camps d'acció social de l'Església.

I en vista a enguany, com hem de viure la Setmana Santa i Pasqua? D'acord amb l'Associació i el Secretariat de Confraries, feim una crida a participar en les celebracions litúrgiques del Diumenge del Ram, Dimecres sant (Missa Crismal), Dijous Sant, Divendres Sant, Vigília Pasqual i Diumenge de Pasqua, celebracions que s'organitzen els dies sants a la Catedral i a les parròquies de la illa, sigui presencialment o per via telemàtica -TV o streaming- i viure a fons el sentit que té per a la nostra vida cristiana i de membre d'una Confraria.

A part d'això i ofert especialment a les Confraries, celebrarem l'EUCARISTIA el divendres de Dolors, dia 26 de març, a les 19 h a la Catedral, acompanyats dels estendards de cada Confraria i com a preparació immediata a la Setmana Santa.

I, per al Diumenge del Ram, dia 28 de març, a les 17:30 h també a la Catedral, la pregària del VIACRUCIS, acompanyant el Senyor en el seu camí cap a la Creu.

Per qüestió d'aforament a la Catedral, demanam la participació presencial de 5 confrares de cada Confraria a l'Eucaristia del divendres de Dolors i al Viacrucis del diumenge del Ram.

Aquests dies de Quaresma i de Setmana Santa són uns dies molt especials que hem de viure amb una certa intensitat i aprofitant totes les ocasions de pregària, de celebració i de manifestació de la nostra fe. Com ens ha dit el papa Francesc, aquest temps més que mai és per a renovar la nostra fe, la nostra esperança i la nostra caritat. La missió d'una Confraria i de cada confrare es viure'l a fons. Us convid que sigui així.

Amb una abraçada fraternal, rebeu el meu afecte i la meva benedicció per a vosaltres i les vostres famílies, en el nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén.

Sebastià Taltavull Anglada - Bisbe de Mallorca


0 COMENTARIS