Missa Crismal 2021


01 de abril de 2021. 19:00h.

El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, presidí el passat 31 de març, Dimecres Sant, la Missa Crismal a la Catedral de Mallorca.Es tracta d'una de les trobades diocesanes més nombroses, en què participen tots els preveres mallorquins, diaques, seglars i religiosos i religioses.

Com és habitual, en les seves paraules es dirigí molt especialment als preveres i diaques, als quals recordà la renovació de les seves promeses sacerdotals, i expressà: "Són els deures sagrats que ens fan veure una trajectòria de fidelitat. Ser bons col·laboradors de l'orde episcopal i pastors del poble. D'aquí se'n deriven en la vida sacerdotal: el ministeri de la paraula, fet amb ciència i responsabilitat. Les celebracions del misteri de Crist, especialment l'Eucaristia i la Reconciliació. La pregària constant pel poble, unida a la pregària del Bisbe. Units íntimament amb Crist i consagrats a Déu per la salvació de tots. I en el moment de l'ordenació, la llista acaba amb la promesa d'obediència i respecte al Bisbe i als seus successors". I conclogué: "És cert que avui en aquesta Missa Crismal, tot va orientat a nosaltres, els que hem rebut la unció del sagrament de l'orde, però sou participants del mateix do, havent rebut la unció del baptisme i la confirmació els que vos afegiu també a la mateixa crida. La missió és per a tots i és per a realitzar-la en comunió d'Església. Units a Jesús i entre nosaltres a partir de la nostra unió amb Ell. Sempre amb l'objectiu de crear vincles d'amistats, que esdevindran amistat social i fraternitat oberta a tothom".

La Missa Crismal és una celebració significativa en l'any litúrgic, en què es beneeixen els olis dels catecúmens i dels malalts que seran utilitzats durant la resta de l'any a les parròquies de Mallorca, i s'hi consagra el sant crisma. Per les circumstàncies especials que vivim, prengué novament una significació especial la benedicció de l'oli dels malalts: "És la mirada especial que hem de tenir en aquest temps de pandèmia, quan han augmentat tant les noves pobreses; pobres, cecs, oprimits i captius. «Curar els cors adolorits», tal vegada aquest aspecte es el que més hem volgut treballar en aquest any i haurem de seguim treballant, així com les circumstàncies es presenten."

La celebració també es pogué seguir en directe a través de YouTube, Facebook i el lloc web de la Catedral.


0 COMENTARIS