Vetla Pasqual 2021


04 de abril de 2021. 19:00h.

La Vetla Pasqual en la nit del Dissabte Sant és la part medul·lar del tridu pasqual de la Passió i Resurrecció de Crist, i en conseqüència la culminació de l'any litúrgic.El vespre del Diumenge de Pasqua, precedit per la "mare de totes les vigílies", com és coneguda popularment, és la part final del tridu, el qual començà amb la cena del Senyor, el Dijous Sant, i assolí la culminació el Divendres Sant amb la commemoració de la Passió de Jesús a la creu.

Si durant el dia del Dissabte Sant l'Església encara està de dol per la mort del Salvador, al vespre esclata d'alegria. Es realitza la benedicció del foc nou i de l'aigua, lectures, lletanies, i la renovació de les promeses del baptisme.

La celebració presidida pel bisbe Sebastià Taltavul començà a l'exterior del temple, on es beneí el foc nou, del qual s'encén el Ciri Pasqual -Llum de Crist-, que efectivament simbolitza el mateix Crist ressuscitat.

Després de la processó d'entrada s'entona el Pregó pasqual, antic himne al·lusiu a la nit de Pasqua que parla de la glòria de la Resurrecció de Crist, que embolcallarà tota la litúrgia d'aquesta nit. Enguany el pregó fou a càrrec del tenor Roger Berenguer. Llavors continua amb la Litúrgia de la Paraula, en què es proclamen set relats de l'Antic Testament al·lusius al pla salvífic de Déu, intercalats amb salms o càntics de l'Antic Testament i sengles oracions després de cada salm.

"Jo definiria aquesta nit en tres expressions: aquesta és una nit per a la fe, inaugura un temps per a la confiança. En segon lloc, és una nit per a l'esperança, enmig de tantes fosques que hi ha en la nostra vida. I, en tercer lloc, és sobretot una nit per a la caritat, per a l'amor, per a la solidaritat, per a poder assaborir fins on ens durà l'amor de Déu, sobretot quan la situació de pandèmia que vivim i sofrim amenaça el més bàsic per a viure dignament", comentà Mons. Taltavull en la seva homilia a la Catedral de Mallorca.

I continuà: "Una nit per a celebrar i agrair, per a admirar i lloar, per a renovar-se i renovar, per a començar de nou. Es fa realitat aquella revelació que escolta amb atenció l'Església en el llibre de l'Apocalipsi: «Jo ho faig tot nou.» La primera novetat ens ve del baptisme, les promeses del qual ara renovarem i que des de l'inici de l'era cristiana ens ha configurat amb Crist, mitjançant la seva gràcia. Necessitam dir de bell nou, avui, aquest sí, que es un sí al Senyor ressuscitat. És un sí a tota la comunitat de l'Església i és un sí a tanta gent que espera de nosaltres una nova actitud, una actitud d'ajuda, d'estar al costat, de companyia i de fer que totes les coses realment canviïn i siguin noves. Tenim el compromís de fer que en tots aquests llocs i en totes aquestes persones aparegui la presència de Crist Ressuscitat, la llum enmig de la fosca".

El tercer símbol s'esdevé quan tota l'Església renova les seves promeses baptismals, en haver-se beneït la font de baptisme i cantat la lletania dels Sants, que ens uneix en pregària amb tota l'Església.

En haver-se acabat la litúrgia eucarística i abans de l'enviament, monsenyor Taltavull convidà "a fer el cel a la terra i estar al costat dels qui ho necessiten". Finalitzada la celebració, com s'acostuma, l'Escolania dels Vermells de la Seu cantà el Regina Coeli.

La Vetla Pasqual s'ha pogut seguir en directe a través de streaming, xarxes socials i per Canal 4 TV.


0 COMENTARIS