Conferència a càrrec del Dr. Miquel Ballester a la Seu


03 de juny de 2021. 17:00h.

La conferència girà sobre la història constructiva de la finalització de la Catedral de Mallorca.El passat primer de juny, la Catedral, en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca, organitzà una conferència a càrrec del Dr. Miquel Ballester Julià sobre "La història constructiva de la finalització de la Catedral de Mallorca. 1570-1630".

La xerrada va ser presentada per Mn. Teodor Suau, degà president del Capítol de la Catedral, i la Dra. Mercè Gambús, directora de la Càtedra Seu de Mallorca i coordinadora cientificotècnica del Departament de Cultura.

El Dr. Ballester va explicar que quan es van donar per acabades les obres de la Catedral fins a la meitat aproximadament de l'actual edifici, el projecte constructiu no va quedar completament aturat, sinó alentit a causa de les inversions en mobiliari al nou espai litúrgic recentment creat. La segona gran fase constructiva que restava per executar, durant quasi un segle, va ser lenta però continuada.

En la seva primera etapa es definí la resta del perímetre del nou espai a edificar, es començà la façana, s'acabaren les capelles laterals i es va preparar l'eliminació definitiva de l'antiga clastra. Amb l'arribada del bisbe Joan Vich i Manrique de Lara, es va donar un impuls important a les obres, començant la segona i definitiva etapa de la segona fase per concloure la caixa i el buc de l'actual edifici i deixar també enllestida l'efímera façana antiga.

Tot aquest apassionant període constructiu va quedar enregistrat a efectes majoritàriament econòmics als corresponents Llibres de Fàbrica. Dels disgregats capítols d'aquests magnífics documents registrals, se n'han extret valuoses dades que, un cop ordenades, confrontades i degudament analitzades, ens han servit per a la transcripció de l'evolució de les obres del darrer període constructiu de la Catedral, que van portar al Dr. Ballester a presentar una tesi en 2018 que avançava la cronologia constructiva de la Catedral.


0 COMENTARIS