Memòria de Càritas Mallorca 2020


04 de juny de 2021. 09:00h.

Càritas Mallorca ha atès 11.355 persones al 2020L'any marcat per la Covid-19 l'enttat ha ampliat, reforçat i intensifcat l'atenció i l'acompanyament. Un 49% de les persones ateses s'han acostat per primera vegada a Càritas.

Més de 5'2 milions d'euros s'han destnat a desenvolupar accions i programes per a donar resposta a la gran demanda social marcada per la pandèmia.

Nota de Premsa

Memòria de Càritas Mallorca 2020

Caritat 2021. Siguem Més Poble


0 COMENTARIS