Santa Maria recorda el rector Caldentey


09 de juny de 2021. 10:00h.

Es remarcà la seva entrega incondicional en el marc d'una missa d'acció de gràcies, presidida per Mn. Pere Fiol i Tornila.Dia per dia, en el 134è aniversari del seu traspàs, el passat primer de juny la parròquia de Santa Maria del Camí recordà amb afecte el seu gran rector, pare del poble, el manacorí Mn. Rafel Caldentey i Perelló (1818-1887).

En el marc d'una missa d'acció de gràcies, presidida per l'antic vicari Mn. Pere Fiol i Tornila, actual cronista diocesà, es remarcà l'entrega incondicional d'aquest prevere a la parròquia confiada per espai de 35 anys, la preocupació pels més pobres i la passió per acostar l'Evangeli de Jesús, Fill de Maria, als sectors poblacionals més allunyats de la vila.

Les religioses Germanes de la Caritat, fundades per aquest mateix rector l'any 1860 i a les quals entregà la rectoria per a convent, proclamaren les lectures i presentaren unes ofrenes. Els santamariers nouvinguts pogueren aconseguir la biografia del rector Caldentey que l'any 1990 publicà l'historiador local Mn. Josep Capó Juan.

La celebració acabà amb l'himne a Santa Maria del Camí i un respons al peu de la tomba on reposen les despulles del rector servent de Déu.


0 COMENTARIS