El Capítol de la Catedral de Santiago aprova el camí de Lluc i el camí Lul·lià com a oficials de la red de Camins del Camí de Santiago


20 de juliol de 2021. 18:00h.

La distància recorreguda en aquests camins podrà complementar la dels camins peninsulars.El Capítol de Santiago aprovà el passat dia 15 de juliol el camí de Lluc i el camí Lul·lià com a parts integrants d'algun dels camins peninsulars, autoritzant que es reconegui la distància recorreguda en aquests camins i que es puguin complementar en els camins de la Península propers a la meta del sepulcre de l'apòstol sant Jaume.

La sol·licitud fou presentada per Mn. Jaume Alemany, canonge honorari d'aquella seu i president de l'Associació Camí de Santiago - Mallorca, sol·licitant la validesa d'aquests dos camins com a part oficial del Camí de Santiago.


0 COMENTARIS