Benedicció de relíquies dels sants pastorets de Fàtima


20 de juliol de 2021. 20:00h.

L'acte va consistir en l'entrega i la benedicció d'unes relíquies de santa Jacinta i sant Francesc Marto.El proppassat dia 18 de juliol, al monestir de la Immaculada Concepció de les Franciscanes TOR, antigues caputxines, es va fer l'entrega i la benedicció d'unes relíquies dels sants pastorets de Fàtima, sant Francesc i santa Jacinta Marto.

Les relíquies foren donades a l'apostolat del Rosari de l'Aurora, que les va entregar a aquest monestir, on hi ha una capella dedicada a la Mare de Déu de Fàtima, de molta devoció entre els fidels que acudeixen al temple. És una de les poques esglésies de Mallorca amb una capella dedicada a aquesta advocació mariana. L'acte fou presidit pel P. Bernat Cloquell, franciscà TOR.

La celebració va començar amb la pregària del rosari, una presentació dels sants i de les relíquies, la santa Eucaristia i la benedicció final de les relíquies i el seu trasllat a la capella esmentada.


0 COMENTARIS