Inici de curs de la catequesi 2021-2022


22 de setembre de 2021. 22:00h.

Dia 2 d'octubre a les 10.30 al Seminari Nou tindrà lloc la celebració d'enviament dels catequistes, en una Eucaristia presidida pel Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull.Un nou curs s'obre davant la nostra diòcesi, un curs diferent, ja que estem immersos en una situació sanitària i econòmica que ha trasbalsat les nostres vides. Així el Secretariat per a la Iniciació Cristiana i el Catecumenat del Bisbat de Mallorca ha fet arribar uns nous formularis necessaris per a la inscripció a la catequesi per aquest curs.

A més també s'han fet arribar els cartells que cada any el Secretariat Interdiocesà de Catequesi per anunciar l'inici de la catequesi.

Dia 2 d'octubre a les 10.30 al Seminari Nou tindrà lloc la celebració d'enviament dels catequistes, en una Eucaristia presidida pel Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. En aquesta celebració els i les catequistes de la diòcesi seran enviats per l'Església a ser testimonis coherents de l'evangeli i educadors de la fe d'infants, joves i adults.


0 COMENTARIS