Carta del Bisbe en relació al nou curs acadèmic 2021-2022 del CETEM i l'ISUCIR


01 de octubre de 2021. 14:00h.

Dirigida als preveres, diaques, professors/es, catequistes i educadors/es, agents de pastoral, comunitats de vida consagrada, seminaristes i alumnes, i a tota persona que estigui interessat/daBenvolguts amics i amigues en el Senyor,

Davant l'avinentesa del nou curs acadèmic 2021-2022 del CETEM i l'ISUCIR, em plau convidar-vos personalment i a cada institució de la qual formau part a la seva inauguració, que tindrà lloc, si Déu ho vol, el dimecres dia 6 d'octubre, a les 19 h a la Catedral. Una convidada que és, alhora, una crida a la participació coresponsable amb unes institucions per les quals tots hauríem de vetlar per la transcendència que té avui la formació cristiana en totes les seves vessants. Inaugurarem el curs posant-lo en les mans del Senyor i sota la protecció de la Verge Maria, amb la celebració de l'Eucaristia i escoltant la lliçó inaugural a càrrec del Llic. Mn. Teodor Suau, sobre el tema De l'espera a l'esperança: petita reflexió entorn de gairebé 50 anys de professor.

Tots estam necessitats de formació i l'estudi ha de ser la raó que ha de donar qualitat a tot l'anunci de l'Evangeli que des de qualsevol institució educativa hem de fer. Més enguany, implicats en la fase diocesana de la celebració del Sínode dels Bisbes sobre "Per una Església sinodal: comunió, participació, missió". Per això, tots hi estam implicats per la necessitat d'haver de dir una paraula assenyada i ben fonamentada. El papa Francesc en l'exhortació postsinodal Crist, la nostra esperança, viu, posa de relleu la necessitat d'un rejoveniment de l'Església i diu que "ser jove, més que una edat és un estat del cor. D'aquí que una institució tan antiga com l'Església pugui renovar-se i tornar a ser jove en diverses etapes de la seva llarguíssima història [...] Demanem al Senyor que alliberi l'Església dels qui volen envellir-la, esclerotitzar-la en el passat, aturar-la, immobilitzar-la. També demanem que l'alliberi d'una altra temptació: creure que és jove perquè cedeix a tot el que el món li ofereix, creure que es renova perquè amaga el seu missatge i es mimetitza amb els altres. És jove quan és ella mateixa, quan rep la força sempre nova de la Paraula de Déu, de l'Eucaristia, de la presència de Crist i de la força del seu Esperit cada dia. És jove quan és capaç de tornar una i altra vegada a la seva font" (núm. 34-35). Podem i hem de rejovenir-nos amb l'estudi i una recerca constant.

Per això, hem de dir una vegada més que la nostra Diòcesi té necessitat d'un reforçament en tota la seva activitat acadèmica i ha de poder oferir aquells mitjans necessaris per a una major formació humana, intel·lectual, espiritual i pastoral a tots aquells i aquelles que l'han d'exercir en la seva missió a les parròquies, les comunitats i els centres educatius. Ho comentam molt amb els responsables del CETEM i l'ISUCIR i convenim en la urgent necessitat de fer-ho, ampliant així l'oferta i acollint tothom qui ho demani.

Amb tot el meu afecte i benedicció,

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca


0 COMENTARIS