Nota de premsa sobre el col·lapse del IV misteri de Lluc


12 de novembre de 2021. 13:00h.

A causa de les pluges ha caigut el monument del IV misteri, tot i havent-se pogut recuperar tots els elements escultòrics per a una futura reconstruccióDurant el capvespre de dia 11 de novembre ens vàrem assabentar de la caiguda del IV misteri del Rosari, del pujol dels Misteris, a Lluc. Aquesta construcció ja es trobava en perill d'esllavissades a causa d'una mala fonamentació ja en el mateix moment de la seva construcció, que s'havia anat agreujant amb el pas dels anys. Les pluges ininterrompudes a Lluc d'aquesta darrera setmana han provocat un agreujament sobtat de la seva situació, causant el col·lapse de tot el monument. Tot just conegut el fet, es va posar en coneixement de les autoritats de l'Ajuntament d'Escorca, el Bisbat i el Consell de Mallorca.

Durant el dia d'avui es procedirà a la inspecció per part dels tècnics per avaluar de forma més precisa els mals causats, tot i que una primera inspecció visual del lloc dels fets ha permès observar que els elements escultòrics no han sofert mals irreparables. Tot d'una que les condicions ho permetin i després de les indicacions tècniques pertinents, es procedirà a la retirada ordenada i custòdia dels elements escultòrics per a una posterior reconstrucció.

El monument feia temps que presentava problemes d'estabilitat que s'havien anat agreujant. Davant aquesta situació es va procedir a una sèrie d'estudis topogràfics i estructurals per trobar-hi una solució, així com uns escanejos exhaustius de tot el monument. Una setmana abans del col·lapse s'havien reiniciat les converses entre Bisbat, Santuari, Ajuntament i Consell per cercar vies d'actuació i finançament. Malauradament, no s'hi ha estat a temps , tot i que dins la desgràcia, els estudis fets permetran la reconstrucció fidedigna i la recuperació de la quasi totalitat dels materials originals. Després del desmuntatge i de la custòdia del material es procedirà a la redacció del projecte de reconstrucció i consolidació del sòl.

Des del Bisbat de Mallorca s'agraeix la col·laboració i implicació del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament d'Escorca durant el procés d'estudi i la seva disponibilitat en les noves tasques derivades del col·lapse.


0 COMENTARIS