IX edició del concurs d'Infància Missionera


22 de novembre de 2021. 10:00h.

Amb motiu de la celebració de la Jornada d'Infància Missionera 2022 enguany el concurs consisteix a fer un dibuix en què mostrin de quina forma són ells llum per als altres.Amb motiu de la celebració de la Jornada d'Infància Missionera 2022, amb el lema "Amb Jesús a Jerusalem. Llum per al món!", Obres Missionals Pontifícies i el Secretariat d'Infància Missionera convoquen la IX edició del concurs d'Infància Missionera. Enguany el concurs té com a lema "Tu ets llum per al món" i té com a fi que els nins mostrin com ells són capaços de transformar la societat a través de les seves accions, elaborant un dibuix en què mostrin de quina forma són ells llum per als altres.

Qui hi pot participar?
• Nins i nines de 6 a 12 anys (de 1r a 6è de primària).
• La participació es farà de forma individual.
Categoria 1: Nins de 1r a 3r de primària.
Categoria 2: Nins de 4t a 6è de primària.
• Els dibuixos d'ambdues categories es presentaran en un format DIN A4.
• Cada participant haurà d'ésser representat per un responsable major d'edat –professor, catequista o pares– que presentarà el treball dels nins de la seva escola, parròquia o família.

On s'han d'entregar els dibuixos?
L'entrega es farà a la Delegació de Missions de la diòcesi dels participants de forma presencial o per correu (C/ Seminari, 4 – 07001 Palma).

Fins quan s'hi pot participar?
Els treballs podran enviar-se a la Delegació de Missions des del 4 de novembre de 2021 fins al 17 de gener de 2022 (data límit de recepció de treballs). El jurat diocesà de la Delegació de Missions elegirà dos dibuixos guanyadors per cada categoria, que passaran, com a finalistes, a la fase nacional. Les delegacions diocesanes de missions enviaran els dits treballs finalistes a la Direcció Nacional de les OMP abans del dia primer de febrer de 2022.

Quins són els premis del concurs?
• El dibuix guanyador de cada categoria rebrà com a premi una tàblet, així com ésser la portada o contraportada de la revista Gesto en l'edició d'estiu 2022 i una plaça de participació gratuïta en el Campament d'Infància Missionera 2022. El lliurament del premi es realitzarà en el marc d'un esdeveniment d'Infància Missionera que s'hagi de celebrar a la seva diòcesi, sempre que sigui possible.
• Els dibuixos que restaran en segon i tercer lloc rebran com a premi uns auriculars bluetooth per a cada classificat.
• Els finalistes de la fase diocesana rebran un diploma de la Secretaria General de l'Obra Pontifícia de la Infància Missionera i una subscripció gratuïta a la revista Gesto durant l'any 2022.

Per a més informació, podeu consultar les bases del concurs en la secció PDF d'aquesta entrada.


0 COMENTARIS