NOMENAMENTS ECLESIÀSTICS


06 de juny de 2014. 17:00h.

El Bisbe de Mallorca, Mons. Javier Salinas, ha fet públics els nomenaments eclesiàstics següents:


Mn. Miquel Gual Tortella
Vicari Episcopal per a l’Educació i per als Col·legis Diocesans
Amb potestat per representar el Bisbe en els centres diocesans, per promoure i coordinar les accions pastorals en el camp de l’educació de la fe en els col·legis diocesans; així com per representar el Bisbe en la relació amb els altres col·legis religiosos presents a la Diòcesi.

Mn. Francesc Xavier Riutort Ortega
Vicari de les parròquies de Ntra. Sra. dels Dolors, Crist Rei i Sant Pau de Manacor.

0 COMENTARIS